Υπηρεσίες

Η εταιρία AZM MARCOS AE διαθέτει στο δυναμικό της αλλά και συνεργάζεται με ομάδα μηχανικών, μελών του ΤΕΕ, και μπορεί να προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία:

Άδειες δόμησης

Νέες κατασκευές, επέκταση υφιστάμενων

Ανανέωση υφιστάμενων αδειών

Νέες κατασκευές, επέκταση υφιστάμενων

Ενημέρωση φακέλων πολεοδομίας

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Νόμος 4014/2011 & 4178/2013

Πιστοποιητικά πολεοδομικής νομιμότητας

Μεταβιβάσεις

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Μισθώσεις και μεταβιβάσεις

Ανακαινίσεις & Ανακατασκευές

Με προκαθορισμένο κόστος

Εκτιμήσεις & πραγματογνωμοσύνες

Επί ακινήτων

Επιβλέψεις

Επί εκτελούμενων έργων